Gülzar nənənin nağılları

Gülzar nənənin nağılları

Bir çox nağıllarda ermənilərin pis simasını açıb oxucularına göstərməyə çalışmışdır. Buna misal olaraq «Pis qonşu», «Günahsız qarı» nağıllarını göstərmək olar. Həmçinin «Gülzar nənənin nağılları» mavhir müğənni Qədir Rüstəmovun Xocalı hadisəsi zamanı başına gəldiyi bir maraqlı əhvalat nağıllaşdırılmışdır.

Qarışqa qardaşlar
Nəcmiyyə və ögey ananın nağılı
Yalançı pəhləvanın nağılı
Qəddar ovçu haqqlnda nağıl.
Dünyada ən güclü məxluq
Paxıl bacının nağılı
Günahsız qarı
Bir qurtum su
İki qardaşın nağılı
Tapdığın qisası
Dünyanın ən xoşbəxt canlılsı
Ağrı daşı
Simuzərin qısası
Sona bülbüllər