Təmraz və Gün

Təmraz və Gün

«Təmraz və Gün» nağılında Qobustanın tarixi keçmişi nağıllaşdırılmışdır. Keçmişdə yadellilərin Qobustana hücumu, onların qənimət əldə etməkdən ötrü işğalı, həmin dövrdə camaatın səcdə etdiyi müqəddəs Günəş, o dövrdə yaşamış tayfalar həqda nağılda geniş yazılaraq tarixi faktlar nağıllaşdırılmışdır.