Mənim ağıllı balam

Mənim ağıllı balam

Mən saymağı bilirəm,

Hərfləri tanıyıram

Mənim də var məktəb çantam,

Sabah məktəbə gedirəm!

 

Müəllimə desə «A» yaz 

Mən tez «ana» yazacağam,

Desə ki, 10-a qədər say,

100-ə qədər sayacağam!

 

Çoxlu-çoxlu oxuyub,

Savadlı olacağam

Mənə deyəcək anam,

«Mənim ağıllı balam»!