Yatma, nağıl qurtarmamış

Yatma, nağıl qurtarmamış

 

Nənə, mənə nağıl danış

Nağılsız yata bilmirəm!

Gəl yanımda otur, danış,

Özüm oxuya bilmirəm!

 

Sən danış, mən qulaq asım,

Yuxuda hey nağıl görüm,

Qılıncı alıb əlimə

Bütün divləri öldürüm!

 

Danış «Məlikməmməd»in

Quyuya düşməyindən.

Qızı saçlarından asmış,

Divi öldürməyindən.

 

Mənə çoxlu nağıl danış

Yatmayım  qulaq asım.

Şahdan ya da Şəhrizaddan,

Ya da, qara quldan danış!

 

İstəyirsən  Cırtdanın

Dürmək yeməyindən  danış,

Sonra balaca oğlanın 

Divi öldürməyindən danış!

 

Danış ki, Cırtdana necə

Nənəsi dürmək verirdi

Danış ki, o da neylədi

Uşaqları xilas etdi.

 

Danış mənə Məngülümdən

 

Şüngülüimdən, Şəngülümdən

Danış buynuzlu keçidən

Bir də danış dəmirçidən

 

 

Necə oldu ki, boz keçi

Buynuzunu itilədi

Ganavarın qarnın deşdi

Balaları xilas etdi

 

Gözlərini yumma danış,

Danış, amma yuxulama.

Yatma, nağıl qurtarmamış

Qorxuram ha, xoruldama!

 

Ağ atlı oğlan gəlməmiş

Divi yuxudan oyatma,

Sən nağılı qurtarmamış

Nənə, bir də heç vaxt yatma!

 

Nağıl qurtarmamış  yatsan

Gecə yuxum tamam qaçar,

Nağıl qurtarmamış yatsan

Div gələr, səni  aparar!