Dəhşətli nağıllar

Dəhşətli nağıllar

Müəllifin çox maraqla oxunan əsərlərindən biri «Dəhşətli nağıl» adlanır. Nağılda kainatın yaranması, təbiətdə və insanların həyatında baş verən hadisələr, zəlzələlər, daşqınlar, insanlığın yolundan azması nəticəsində quşların qırılması olayları insan qəlbinin daşlaşması nəticəsində baş verdiyini inandırıcı təsvir edir.

Dəhşətli nağıl
Zərdüşt (tarixi nağıl)
Təmraz və Günün nağılı (tarixi nağıl)
Qisas (tarixi nağıl)
Çirkin qul (tarixi nağıl)
Od xəzinəsi (tarixi nağıl)
Hippokrat andı (tarixi nağıl)