Düşmənlərdən qisas alaq!

Məğrur xalqım ayağa qalx, 
Düşmənlərdən qisas alaq!
Azad edək Qarabağı,
Yerlə-yeksan olsun yağı!
Qoy həmişə uca olsun
Dünya önündə başımız,
Qoy həmişə qürur ilə
Dalğalansın Bayrağımız!