Eşit, ey murdar düşmən!

Eşit, ey namərd Düşmən!
Qisas zamanı çatdı, 
Başlandı müharibə! 
Mən gəlirəm cəbhəyə! 

Çox qorxaqsan, bilirəm! 
Görəndə mən gəlirəm,
Meydandan qaçacaqsan,
İtib, yox olacaqsan!

Eşit, ey MURDAR düşmən!
Yer altına da girsən,
Mən səni tapacağam!
Xocalı hesabını, 
Mən səndən soracağam!
 
Gülzar İbrahimova