Tülkü balası

Tülkü balası

«Tülkü balası nağılında» müəllif paxıl və ifritə ögey ananın körpə uşağın başına gətirdiyi müsibəti göstərir və sonda onun öz fitnəsinin qurbanı olduğunu açıqlayır. İfritə Səlbi gecə ikən şirin-şirin yatmış körpəni yatağından götürüb qorxulu meşəyə yollandı. Qaranlıq meşədə uşağı yerə qoyub qayıtmaq istəyirdi ki, qarşısına böyük qara bir ayı cıxdi. Meşədə körpənin başına nə gəlir? kim onu vəhşi heyvanıarın əlindən xilas edir? Sonda əjdahaya oxşar ilan kimdən qisas alır ?..

Nağılı oxu