Nağıllar

Nağıllar

Nağıllar kitabı Gülzar nənənin ilk kitabıdır. Bu nağıllarda pislərdən və yaxşılardan, xeyirdən və şərdən, ağıllıdan və axmaq haqqında yazılıb. Öyrədici və əyləndirici maraqlı nağıllardı.