Tamahkar qazi

Tamahkar qazi

Camaata zülm edən Qazinin başından eybəcər bir buynuz çıxdı. Hamı Qazidən qorxdu. Qazi ayağa qalxıb əmmaməsini başına qoyanda başa düşdü ki, buynuz çıxarıb. Hamının başı Qazinin buynuzuna qarışdığlndan Gültəkin sehirli çubuğun köməyilə aradan çıxdı. Qazi başa düşdü ki, bu qızın işidir. Gültəıin tamahkar Qazinin başına elə oyun açdı ki, Qazi elədiklərinin cəzasını çatdı. Nə oyun açdı?