Göy qurşağı qardaşlarını yeddi nağılı

Göy qurşağı qardaşlarını yeddi nağılı

«Yeddi rəngli göy qurşağı qardaşlarıqnın nağılları»nda» qələmə alınmış yeddi nağılın yeddisi də dünya tarixində olmuş hadisələrdir. Bu nağılda müəllif eyni əsrdə baş vermiş ən böyük faciəvi tarixi hadisələri uşaqlara nağıl şəklində çatdırmağa çalışmışdır. 

Günəş yeddi rəngli göy qurşağı qardaşlarını başına toplayıb onlara deyir:

- Yerdən qalxan od-alov göydə bizə rahatlıq vermir. Hərəniz bir məmləkətə yollanın. Həmin məmləkətdə qan-qadanı, müharibəni dayandırın. Göy qurşağı qardaşları günəş ananın dediklərinə əməl etmək üçün hərəsi bir məmləkətə yola düşdü.

Nağılı oxu