Nağıllar

Nağıllar

Bu "Nağıllar" kitabının digər nağıllar kitabından fəqrli gözəl cəhəti onun içərisində Məhəmməd Peyğəmbərə (ə.s) aid nağıl olmasıdır. Uşaqlığından Peyğəmbərimizin başına gələn hadisələr, möcüzələr nağılı daha da maraqlı edir. Və sonda Müqəddəs Quranın bu gün bizə gəlib çatmasında kimin əməyi olduğu aşkarlanır...

Fırçanın sehri
Süsən və Sümbülün nağılı
Təbrizlilərin vergidən canları necə qurtardı
Ən qiymətli hədiyyə
İgid oğlan haqqında nağıl
Ana axtaran maral