Od xəzinəsi

Od xəzinəsi

«Od xəzinəsi» nağılında neftin yaranma fərziyyəsi yenə də tarixi faktlarla nağıllaşdırılmışdır. Neft ələ keçirməkdən ötrü başqa ölkələrdən olan işğalçıların məmləktimizin başına müsibətlər gətirməsi göstərilmişdir

Nağılı oxu