İlham və Fərizə

İlham və Fərizə

«İlham və Fərizə» nağılı «20 Yanvar» faciəsində şəhid olmuş bir-birlərini hədsiz dərəcədə sevmiş cavan ər-arvada həsr olunub. Müəllif onların başlarına gələn faciəni nağıllaşdırılmış şəkildə uşaqlara çatdırmağa çalışır.

Nağılı oxu