Su pərisi

Su pərisi

Gülzar xanım nağıllarda təbiət gözəllikliklərini ustalıqla təsvir etmiş, uşaqları yaşıllığı, heyvanları sevməyə, onları qorumağa  çağırmışdır. Bu mövzuya isə «Su pərisi» nağılında daha çox toxunulmuşdur.

Nağılı oxu