Sehirli təbib

Sehirli təbib

«Sehrli təbib» nağılında bizim çoxdan adını əzbər bildiyimiz Hippokratın kim olduğunu və ona təbibliyi kim öyrətdiyini, nəyə görə həkimərin onun adına olan and içdiklərini mahirliklə oxucuya çatdırmışdır. Həmin dövrdə Hippokratın başına nə gəlib? kimdən öyrənib təbibliyi? Bilmək istəyirsənsə Sehirli təbib nağılını oxu.