Min bir nağıl 2-ci hissə

Min bir nağıl 2-ci hissə

Min bir nağıl silsiləsindən olan ikinci kitabın adı  "Dostlarım məndən qaçar"dır. Həmin kitaba müəllifin nağıl və hekayə şəklində iqtibasları və tərcümələri toplanıb.