Tənbəlin nağılı

Tənbəlin nağılı

Tənbəlliyinin ucbatından tənbəlin başına nələr gəlir? Tənbəl xorxaxorla yatmışdı. Çəyirtkələr tənbəlin ağzına girdilər. Onlar tənbəlin qarnına gedən kimi tənbəl çəyirtkə kimi hoppanmağa başladı. Həkim dərdinə nə qədər dava-dərman eladisə, o sağalmadı. Tənbəlin başına nələr gəldi, "Tənbəlin nağılı" kitabını oxusan bilərsən.   Sonra nə oldu, oxu, gör.

Nağılı oxu