İki qurbağa

İki qurbağa

İki qocalmış qurbağaların uşaqlıq xatirələri. Yumoristik ser kitabı.