Pəncərəni kim sındırıb

Pəncərəni kim sındırıb

5 uşaq - Əli, Vəli, Mirəli, Şirəli, Pirəli futbol oynayırdılar.

Birdən top pəncərəyə dəydi və pəncərə sındı. Soruşdular:

- Pəncərəni kim sındırdı?

Əli dedi:

- Axırıncı dəqiqədə top məndə idi mən onu Şirəliyə ötürdüm. Amma Şirəli də pəncərəni sındırmadı. Çünki o topu qapıya vurdu. Mirəli dedi:

- Qapıda mən dayanmışdım. Topu tutub oyunçulara atdım.

Pirəli dedi:

- Mirəli topu atanda mən götürdüm. Amma mən pəncərəni sındırmamışam! Mən topu başqasına ötürdüm. Qoy o özü boynuna alsın.

Kim pəncərəni sındırıb? Onu sən tap!